Spółka Ecol jest uczestnikiem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej w latach 2016–2017 pod hasłem: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, przygotowanej przez Europejska Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

Zmiany demograficzne, to jedno z głównych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć rynkowi pracy w niedalekiej przyszłości. Najpewniej już w roku 2030 osoby w wieku 55-64 lat będą stanowiły około 30% wszystkich pracujących. Stąd też konieczność stworzenia rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków w czasie całej aktywności zawodowej.

 

W firmie Ecol wiemy, że dobre praktyki w zakresie BHP, promocji zdrowia w miejscu pracy oraz zatrudniania osób w zróżnicowanym wieku niosą ze sobą wyzwania, ale również przynoszą korzyści. Zdrowi i zmotywowani pracownicy umożliwiają przedsiębiorstwu utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności. Wiedza oraz doświadczenie, wynikające z wieloletniego stażu pracy, sprzyjają tworzeniu większego zasobu talentów i umiejętności, zwiększając tym samym potencjał firmy. Nacisk na ochronę pracowników oraz przestrzeganie obowiązków prawnych stwarza środowisko do rozwoju potencjału osób zatrudnionych oraz do dzielenia się spostrzeżeniami,
a co za tym idzie pełne wykorzystanie potencjału pracowniczego. Niemniej ważny jest również fakt, że dbałość o ww. aspekty obniża rotację pracowników, co przekłada się na pozytywny wizerunek firmy.

 

Hasło „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest bliskie filozofii Spółki Ecol, a treść kampanii stanowi naturalną kontynuację działań podejmowanych dotąd przez firmę. Aby dowiedzieć się więcej o programie, zapraszamy na stronę kampanii: https://www.healthy-workplaces.eu/pl/

 

webform_submission-240-117