PL  

Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności

STATUS: Rozstrzygnięty: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bio-tech sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa.

fundusze-europejskie slaskie Unia_Europejska_EFSI

 

 

 

 

 

 

Z dniem 20.02.2019 r. firma Ecol Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup

 

 

3 sztuk MAT GRZEWCZYCH
(zgodnie z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”.)

 

dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: laboratorium@ecol.com.pl

nie później niż: do dnia 28.02.2019 r.

Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności

Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności

STATUS: Rozstrzygnięty – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VIDA z Katowic.

 

fundusze-europejskie slaskie Unia_Europejska_EFSI

 

 

Z dniem 21.11.2018 r. firma Ecol Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Wdrożenie technologii produktu zintegrowanego dla branży energetyki wiatrowej”, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup

SERWERA
(zgodnie z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”.)

 

dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: laboratorium@ecol.com.pl

nie później niż: do dnia 30.11.2018 r.

Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności

XVII Konferencja Naukowo-Techniczną UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ, 21-23 maja 2018 r., Wisła

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” 21-23 maja 2018, Wisła

 

Ecol Sp. z o.o. zaprasza do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń”, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 w Hotelu Stok w Wiśle.

Czytaj dalej XVII Konferencja Naukowo-Techniczną UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ, 21-23 maja 2018 r., Wisła

kapital-ludzki Unia_Europejska_EFRR_h100

Z dniem 02.02.2015 r. firma Ecol Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionej usługi w projekcie dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 2.1.1 PO KL pt. „Era Menedżera – program rozwoju kadry zarządzającej Ecol Sp. z o.o.”

Czytaj dalej