Czyszczenie hydrodynamiczne obrotowych podgrzewaczy powietrza i schładzaczy spalin w kotłach energetycznych

 

Regeneracyjne obrotowe podgrzewacze powietrza (ROPP-LUVO) i schładzacze spalin (ROSS-GAVO) to urządzenia narażone na prace w szczególnie niekorzystnych warunkach. Wysoka temperatura spalin, zanieczyszczenia mechaniczne w postaci popiołów i innych substancji oraz ciągły kontakt z chłodnym powietrzem, sprzyjają zanieczyszczaniu się powierzchni wymiany ciepła, czego efektem jest wzrost oporów przepływu spalin i powietrza, pogorszenie wymiany ciepła, a w konsekwencji spadek sprawności samego urządzenia jak i całego kotła generujący ostatecznie zbędne koszty w eksploatacji bloku energetycznego.

Rozwiązaniem problemów związanych z zanieczyszczeniem koszy obrotowych wymienników ciepła jest oferowane przez Ecol hydrodynamiczne czyszczenie wodą wypełnień ROPP/ROSS.

Czyszczenia hydrodynamiczne wg technologii Ecol polega na zdalnym wysokociśnieniowym natrysku wodnym w przestrzenie pomiędzy pakietami blach „koszy” wymiennika. Strugi wody o dużej energii kinetycznej (ciśnienie wylotowe 35MPa) z natężeniem przepływu 500 l/min wypływając z 16 dysz powoduje oderwanie, skruszenie i wypłukanie osadów z „koszy” bez naruszenia cienkich profilowanych blach stanowiących wypełnienie wymiennika. Stosowanie wody jako czynnika czyszczącego umożliwia penetrację i oczyszczenie wszelkiego typu wypełnień ROPP (ROSS) włącznie z wypełnieniami typu 319 profilowanymi ukośnie.

Woda jest także bezpieczna dla wypełnień ceramicznych i z powodzeniem może być stosowana do czyszczenia wymienników o takiej konstrukcji wypełnienia, eliminując dodatkowo problemy związane z wyjmowaniem ciężkich

i delikatnych wkładów (unikając wykruszeń i wyszczerbień).

 

Zdalne czyszczenie obrotowych wymienników ciepła odbywa się przy pomocy mobilnego agregatu pompowego z napędem spalinowym oraz specjalnego osprzętu montowanego wewnątrz wymiennika. Belki nośne montowane są promieniowo po obu stronach wirnika, od góry i dołu, z wózkami napędowymi, na których zamocowane są zespoły dyszowe.

 

Podczas czyszczenia napęd wymiennika sterowany jest za pomocą falownika, którego zadaniem jest dostosowanie prędkości obrotowej wirnika do prędkości przesuwu i wydajności zespołów dyszowych zasilanych wodą z wysokociśnieniowego agregatu pompowego.

 

Korzyści z zastosowania hydrodynamicznego czyszczenia obrotowych podgrzewaczy:

 

  • najwyższy stopień oczyszczenia powierzchni w stosunku do innych metod czyszczenia;
  • brak konieczności pracochłonnego demontażu i ponownego montażu koszy grzewczych;
  • brak negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez eliminację zawilgocenia (korozja) i wtórnego zanieczyszczenia budynku i urządzeń kotłowni ( zamulenie ) jak to ma miejsce podczas czyszczenia wyjętych koszy;
  • krótki czas realizacji ( ROPP – LUVO do 24 h ; ROSS – REGAVO 48 do 56 h );
  • bardzo szybki zwrot poniesionych kosztów;

 

Usługa czyszczenia hydrodynamicznego wykonywana przez Ecol jest obecnie najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą, najszybszą oraz najtańszą metodą usuwania zanieczyszczeń z obrotowych wymienników ciepła, charakteryzującą się bardzo szybkim okresem zwrotu nakładów finansowych na realizację operacji.

 

Referencje:

Usługi hydrodynamicznego czyszczenia koszy obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin Ecol Sp. z o.o. z powodzeniem realizuje od 2001 roku, pokazując wysoką skuteczność i użyteczność tej technologii w energetyce.

Do chwili obecnej wyczyściliśmy setki wymienników obrotowych w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach.

 

Zobacz także: Czyszczenie hydrodynamiczne – hydroblasting