Hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni i instalacji technologicznych, antykorozja

 

Najskuteczniejszą obecnie stosowaną metodą udrażniania i oczyszczania wnętrz instalacji i aparatów technologicznych jest hydrodynamiczne czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowej strugi wody.

 

Profesjonalne przygotowanie do zadania postawionego przez Klienta dzięki indywidualnemu podejściu do problemu, przeprowadzanym próbom i analizie zanieczyszczeń pozwala na osiąganie zamierzonych efektów procesu czyszczenia.

Z naszych usług korzysta nieustannie wiele przedsiębiorstw z branży energetycznej, petrochemicznej, hutniczej i koksowniczej, a także motoryzacyjnej, chemicznej, górniczej i innych.

 

Opis technologii czyszczenia hydrodynamicznego instalacji przemysłowych

 

Hydrodynamiczne czyszczenie wodą polega na natrysku na oczyszczaną powierzchnię wody pod wysokim ciśnieniem, od 150 do 300 MPa, oraz z dużymi wydatkami wody. Strumień wody wypływający z odpowiednio dobranych dysz, posiadający dużą energię kinetyczna, powoduje odspojenie od oczyszczanej powierzchni wszelkich zanieczyszczeń z nią związanych i wyniesienie ich na zewnątrz.

 

Woda pod takim ciśnieniem:

 • odspaja osady twarde i miękkie z powierzchni instalacji technologicznych (np. z wnętrz rur, przestrzeni międzyrurowych etc);
 • pozwala na udrożnienie nawet całkowicie zatkanych rur bez konieczności wiercenia;
 • zrywa rdzę i produkty korozji z powierzchni metali;
 • umożliwia beziskrowe cięcie betonu i stali.

 

Ciśnienie wody jest wytwarzane przez wysokociśnieniowe pompy nurnikowe napędzane silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. W chwili obecnej dysponujemy całą gamą wielu agregatów wysokociśnieniowych, w tym agregatów gorącowodnych p=800 bar, temp. do 95oC, q=35 l/min i agregatu p=3000 bar, 40 l/min.

 

Przez wiele lat zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie oraz zgromadziliśmy różnorodny osprzęt i narzędzia, które umożliwiają usunięcie zanieczyszczeń z każdego typu aparatu, wymiennika i instalacji technologicznej.

 

Technologia czyszczenia instalacji technologicznych i aparatów w przemyśle umożliwia rozbicie lub skrawanie osadów kamiennych, asfaltowych, żywicznych, pyłów oraz wszelkich innych zanieczyszczeń odłożonych na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach.

 

W celu wykonania czyszczenia nie jest konieczny demontaż całej instalacji, a jedynie tych elementów, które umożliwiają penetrację wnętrz.

 

Zakres średnic rur do czyszczenia : DN 15 do DN500 i większe*.

Długość rurociągu: do 120 m w jednym kierunku*.

 

*W zależności od konstrukcji wymiennika/ rurociągu. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji usługi czyszczenia, specjaliści Ecol oceniają stopień skomplikowania zagadnienia oraz optymalną metodę czyszczenia. Do poprawnego zdiagnozowania stanu instalacji, a także rezultatów czyszczenia używamy specjalistycznego wideoskopu.

 

Zabezpieczenia antykorozyjne

Oczyszczone powierzchnie w wielu przypadkach muszą zostać zabezpieczone przed korozją, dlatego Ecol oferuje kompletny pakiet usług zabezpieczających powierzchnie powłokami antykorozyjnymi: trwałymi lub tymczasowymi.

 

 

 

Zastosowanie:

 

Spektrum oferowanych przez Ecol zastosowań technik wysokociśnieniowych do czyszczenia jest bardzo szerokie i obejmuje:

 

Czyszczenie instalacji i aparatów technologicznych:

 • wymienniki ciepła (kondensatory, chłodnice wody i gazu, podgrzewacze rurowe powietrza w kotłach parowych, wyparki);
 • zbiorniki mazutu, oleju;
 • cysterny samochodowe i kolejowe;
 • rurociągi technologiczne (obiegi cieczy chłodzących, obróbczych itp.);
 • instalacje centralnego napełniania, smarowania, dystrybucji olejów i innych cieczy;
 • układy hydrauliki siłowej;
 • instalacje sprężonego powietrza;
 • kolektory wodne;
 • systemy kanalizacji;
 • reaktory;
 • piece rurowe;
 • absorbery;
 • rurociągi parowe.

 

Oczyszczanie powierzchni:

 • usuwanie rdzy i produktów korozji z powierzchni metalowych (przygotowanie do zabezpieczenia antykorozyjnego);
 • usuwanie starej powłoki ochronnej z wszelkich powierzchni (farba, lakier, powłoki bitumiczne itp.);

 

Zapewniamy pełny serwis czyszczenia hydrodynamicznego wszelkich instalacji zarówno podczas eksploatacji jak i dużych kampanii remontowych.

 

Zobacz także: Czyszczenie hydrodynamiczne – hydroblasting