Usuwanie zanieczyszczeń w obiektach przemysłowych z wykorzystaniem technologii czyszczenia wybuchowego

 

Oferujemy unikalną technologię usuwania zalegających osadów z wewnętrznych ścian kotłów, lei zsypowych i zbiorników przy użyciu technik wybuchowych. Nagromadzone osady powodują zmniejszenie objętości roboczej i/lub przepustowości, co negatywnie wpływa na efektywność całej instalacji.

 

Technika czyszczenia wybuchowego polega na inicjowaniu kontrolowanych mikrowybuchów. Powstała w ten sposób fala uderzeniowa rozkrusza i odspajają nawarstwiający się osad z żużla, popiołu lub innych sypkich materiałów, powodując jego luźny spadek.

 

Moc ładunku wybuchowego jest bardzo precyzyjnie obliczona, co gwarantuje brak ryzyka powstania jakichkolwiek uszkodzeń instalacji na skutek czyszczenia.

 

Technika ta może być stosowana zarówno w czasie postoju jak i w czasie pracy kotła, co znacznie skraca przestoje spowodowane koniecznością przygotowania obiektu do pracy.

 

Nasz serwis czyszczenia esksplozyjnego znajduje zastosowanie w czyszczeniu kotłów, udrażnianiu podgrzewaczy wody i przegrzewaczy pary, w usuwaniu nawisów w zbiornikach, udrażnianiu lejów, silosów etc.