InnowacyjnaGospodarka_h100Unia_Europejska_EFRR_h100

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

„Rozwój działalności eksportowej firmy Ecol Sp. z o.o.”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-24-053/13-00

 

 

Nazwa beneficjenta: Ecol Sp. z o.o.
Wartość projektu: 546 168,00 PLN
Wartość dofinansowania: 348 500,00 PLN
Okres realizacji: 01.10.2013r. – 30.09.2015r.

 

 

Szczegóły na temat: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  – Działanie 6.1 Paszport do Eksportu