Ecol członkiem IGEOS

Mamy przyjemność poinformować, że Spółka Ecol została przyjęta w poczet członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie.

 

Izba jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Jednym z głównych nurtów działalności samorządu stanowią przygotowania i realizacja wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą oraz promocja nowoczesnych technik i technologii. Dodatkowo Izba działa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii oraz reprezentuje interesy członków na rynkach zagranicznych.

Członkami IGEOS są:

 

  • elektrownie,
  • elektrociepłownie,
  • zakłady energetyczne,
  • producenci maszyn i urządzeń dla energetyki i ochrony środowiska,
  • firmy świadczące usługi projektowe, montażowe, budowlane, informatyczne itp.,
  • firmy obrotu energią,
  • średnie i małe firmy współpracujące z energetyką zawodową i przemysłową,
  • firmy ubezpieczeniowe i banki.

 

Wierzymy, że przynależność do Izby będzie stanowiła platformę umożliwiającą wymianę doświadczeń, myśli technologicznej i stanie się przyczynkiem do rozwoju zarówno firmy Ecol jak i IGEOS.

 

link: www.igeos.pl