Miło nam poinformować, że Spółka Ecol została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – stowarzyszenia wpierającego i promującego rozwój energetyki wiatrowej.

Celem działalności organizacji jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce oraz docelowo wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.

Przynależność firmy Ecol do PSEW będzie stanowiła płaszczyznę umożliwiającą dyskusje oraz wymianę doświadczeń branżowych, również w kontekście pakietu usług dla branży wiatrowej Ecol4wind.

Więcej na temat działalności Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej