psew_II_forum_2018

Ecol Sp. z o.o. wzięła udział w II Forum Operatorów Farm Wiatrowych „Razem lepiej”, które odbyło się w Gdańsku w dniach 7-8 marca br. Tematyka dwudniowego wydarzenia dotyczyła:

 

  • współpracy operatorów farm wiatrowych,
  • Big Data i wpływ na O&M,
  • wyzwań związanych z nowym Grid Codem w UE,
  • strategii serwisowych O&M,
  • retrofitów i nowych usług oferowanych przez OEM dla działających farm wiatrowych,
  • zarządzania i optymalizacja sprzedaży i zagrożeń związanych z energią z elektrowni wiatrowych,

 

a ponadto podczas Mini akademii: m.in. łopat, fundamentów, infrastruktury energetycznej.

 

 

Część integralną Forum stanowiły Mini Targi, skierowane do podmiotów związanych branżą. Jednym z wystawców była Spółka Ecol, która zaprezentowała swoją ofertę – pakiet usług Ecol4wind. Pakiet będący kompletnym produktem kierowanym do branży wiatrowej, stanowiący kompleksowe rozwiązanie smarowniczo-doradcze, obejmujące: dostawę środków smarnych, serwis olejowy, diagnostykę olejową i usługi szkoleniowo-consultingowe..

 

II Forum Operatorów Farm Wiatrowych „Razem lepiej” było doskonałą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, poznania najnowszych rozwiązań technologicznych oraz osiągnięć naukowych.

 

Więcej na temat II Forum na stronie: http://wfof.eu/pl/