Elektrownia_Mochovce_Ecol

Spółka z Rybnika przeprowadziła w kwietniu czyszczenie hydrodynamiczne oraz płukanie układów olejowych dwóch nowych turbogeneratorów bloku nr 3 w elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji. Usługa miała na celu przygotowanie nowych układów olejowych do pierwszego uruchomienia turbozespołów. Podobne prace zaplanowano jeszcze na ten rok przy bloku nr 4.

 

Elektrownia jądrowa Mochovce do tej pory wyposażona była w dwa rosyjskie reaktory wodne ciśnieniowe WWER 440 model V-213 o mocy 440 MWe każdy. Blok nr 1 dostarcza prąd elektryczny do sieci od lata 1998 r., a blok nr 2 – od końcówki roku 1999. Bloki nr 3 i 4 będą dysponować podobnymi reaktorami, ale o nieco wyższej mocy, po 471 MWe każdy. W kwietniu 2019 r. zakończono gorące testy pracy poprzedzające bezpośrednio załadunek paliwa do trzeciego reaktora i jego pełny rozruch technologiczny.

 

– Od wielu lat rozwijamy nasze kompetencje w zakresie obsługi energetyki jądrowej. Dziś należymy do tej wąskiej grupy przedsiębiorstw w Europie, które zajmują się czyszczeniem układów olejowych turbin, skraplaczy czy też wymienników ciepła w elektrowniach jądrowych, w tym również w warunkach podwyższonego promieniowania w obiegach pierwotnych reaktorów. Jesteśmy jedyną firmą, która specjalizuje się w hydrodynamicznym czyszczeniu krytycznych elementów  generatorów pary pod wysokim ciśnieniem, dochodzącym do 3000 bar, w elektrowniach atomowych wykorzystujących rosyjskie technologie lub technologie z ZSRR. Jestem przekonany, że wcześniej czy później będziemy też mogli współpracować przy obsłudze polskich elektrowni atomowych – podkreśla Wojciech Majka, prezes zarządu spółki.

 

To nie pierwsze usługi, jakie firma Ecol wykonuje dla spółki Slovenské Elektrárne – operatora elektrowni w Mochovcach czy drugiej ze słowackich elektrowni atomowych, w Bohunicach. W obu elektrowniach realizowała już czyszczenie generatorów pary w czasie postojów remontowych w latach 2014–2016.

 

– Reagujemy na potrzeby rynku energetycznego, elastycznie dostosowując ofertę do oczekiwań naszych partnerów z różnych krajów. Staramy się też optymalizować podejmowane ryzyko i przyjmować zarówno te zlecenia, które umacniają naszą pozycję, jak i takie, które pozwalają na ciągły rozwój – dodaje prezes W. Majka.

 

Przedsiębiorstwo z Rybnika specjalizuje się w pracach utrzymania ruchu związanych z prowadzeniem gospodarki smarowniczej w m.in. w elektrowniach i zakładach z branży oil&gas oraz remontowym serwisowaniem układów olejowych turbogeneratorów, awaryjnych generatorów prądotwórczych z silnikiem Diesla, turbo- i elektropomp, czyszczeniem chemicznym  aktywną pianą układów przepływowych turbin bez demontażu kadłubów, czyszczeniem chemicznym urządzeń typu kotły, skraplacze, wymienniki ciepła oraz wspomnianym już powyżej hydrodynamicznym czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem (do 3000 b) generatorów pary produkcji ZSRR/rosyjskiej.