sklad_podatkowy_Ecol.12.2019_1

sklad_podatkowy_Ecol.12.2019_3 Właśnie dziś, tj. 5 grudnia 2019 r., Spółka Ecol uruchomiła skład podatkowy, w którym, zgodnie z zezwoleniem, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie magazynowania, przeładunku, produkcji, wprowadzania i wyprowadzania oraz handlu wyrobami akcyzowymi, stanowiącymi własność prowadzącego skład. Jest to działanie w zakresie podatku akcyzowego, zgodnego z § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r., w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

 

 

 

Pierwsza dostawa, na nowo oddany do użytku magazyn składu podatkowego, została zrealizowana przez LOTOS Oil – wieloletniego strategicznego dostawcę środków smarnych, którego Ecol jest Autoryzowanym, Branżowym Dystrybutorem dla Energetyki Zawodowej i Przemysłowej.

 

W otwarciu składu i przyjęciu pierwszej dostawy uczestniczył przedstawiciel LOTOS Oil, Dyrektor ds. Operacyjnych – Mateusz Wolniakowski oraz Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o. – Wojciech Majka.

sklad_podatkowy_Ecol.12.2019 sklad_podatkowy_Ecol.12.2019_2

 

Uruchomienie składu podatkowego przez Ecol Sp. z o.o. jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju kompetencyjnego naszej firmy w zakresie obrotu olejami przemysłowymi. Daje również możliwość dynamizacji rynku zbytu odbiorców i pośredników handlowych, mających odpowiednie uprawnienia do zakupów ze składów podatkowych. Nowe kompetencje, będące wypadkową dzisiejszego wydarzenia, przełożą się na uproszczenie obrotu magazynowego w zakresie realizacji dostaw środków smarnych oraz na zacieśnienie współpracy z Klientami. Jest to kolejny krok w stronę umocnienia wizerunku spółki, jako wiarygodnego i transparentnego dostawcy na krajowy i zagraniczny rynek olejów i smarów.