Dane rejestrowe spółki:

 

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A
44-207 Rybnik

 

NIP: 642-000-05-76
NIP EU: PL6420000576
Regon: 271173970
KRS: 0000060857 SR Gliwice
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
Numer BDO (Bazy Danych o Odpadach): 000023940

 

 

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Ecol Sp. z o.o. obowiązujące od 02.01.2020 r.:
Ecol-OWZTIU_pl_v01-2020.pdf (wersja w jęz. polskim)

Ecol-GTCPGS_en_v01-2020.pdf (wersja w jęz. angielskim)
Ecol-AEWL_de_v01-2020.pdf (wersja w jęz. niemieckim)

 

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów