Wizja

 

Ecol jest wiodącym w Polsce przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla gospodarki smarowniczej, wykorzystującym nowoczesne technologie skutecznego czyszczenia hydrodynamicznego. Pragniemy ciągle rozwijać swoją ofertę produktów i usług, aby stać się liczącym w Europie przedsiębiorstwem z sektora usług dla przemysłu. Mamy nadzieję, że pakiety usług i produktów spełnią wymagania stawiane przez takie branże jak energetyka, chemia i petrochemia, górnictwo, przemysł maszynowy i motoryzacyjny i inne, powodując, że wybór Ecolu jako dostawcę usług i produktów będzie naturalną konsekwencją tych działań.

 

 

Misja

 

Znając i rozumiejąc problematykę i zagadnienia związane z szeroko pojętą gospodarką smarowniczą i eksploatacyjno-remontową w przemyśle, poprzez ustawiczne przekonywanie naszych klientów o potrzebie działań zmierzających do kompleksowych rozwiązań, pomagamy im usprawnić działania na polu eksploatacji maszyn i urządzeń, podnosząc ich trwałość i niezawodność, a tym samym również zadowolenie, konkurencyjną przewagę naszych Klientów.

 

Od początku funkcjonowania firmy nasi pracownicy opracowują i wdrażają programy zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia oddziaływania procesów produkcyjnych na otaczające środowisko naturalne. Efekty tych prac są obecnie dobrze widoczne, a doświadczenie zdobyte w trakcie funkcjonowania chcemy przekazywać naszym Klientom.

Poprzez ciągłe dążenie do doskonałości, Ecol nie waha się w podejmowaniu nowych i niejednokrotnie trudnych wyzwań, jednocześnie stosując względem Klientów i konkurencji zasadę fair play.

 

Wartości takie jak otwartość, zaangażowanie, odpowiedzialność i uczciwość są dla nas sposobem osiągania celów.

 

Wartości Ecolu to:

  • Dążność do osiągania celów,
  • Szacunek i dbałość o ludzi i środowisko naturalne,
  • Otwarta i uczciwa komunikacja,
  • Doskonalenie funkcjonowania,
  • Odpowiedzialność,
  • Współpraca zespołowa.

 

Zobacz także: Wizja socjalna i BHP

Wizja środowiskowa

Polityka jakości