bhp_1237

 

Czujemy się współodpowiedzialni za zapewnienie miejsc pracy w regionie. Wypracowane wysokie standardy pracy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, system ocen, motywowania i oceniania załogi sprawiają, że środowisko pracy jest przyjazne dla pracowników.

W Ecolu zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) są traktowane na równi z zagadnieniami produkcyjnymi i jakościowymi i grają kluczową rolę w działalności przedsiębiorstwa.

Spółka Ecol nie ustaje w poprawie warunków bezpieczeństwa pracy, dostosowując procesy do wymagań norm i prawa w tym zakresie.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45001.

Ze względu na specyfikę i rodzaj działalności, dążymy do kontrolowania, zmniejszania i eliminacji zagrożeń oraz poprawy komfortu w miejscach pracy.

Ecol wspiera kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ – 2018-2019” – czytaj więcej

Zobacz także: Zintegrowany System Zarządzania

Kariera w Ecol