Zanieczyszczenia w układach olejowych

Jednym z najkosztowniejszych, a najczęściej niedocenianych problemów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, jest nieodpowiednia czystość wnętrza układu olejowego przekładająca się bezpośrednio na złą czystość oleju, a z tego powodu na większość problemów eksploatacyjnych i związanych z nimi kosztów.

 

Zanieczyszczenia powstają i przedostają się do układów olejowych w czasie produkcji i montażu oraz w czasie remontu i ruchu maszyn. Podczas pracy maszyn i urządzeń przenoszone są przez olej do smarowanych elementów, a także osadzają się na wewnętrznych powierzchniach rurociągów, chłodnic, zbiorników i innych elementów, tworząc osady i szlamy.

 

Więcej na temat przyczyn powstawania zanieczyszczeń w układach olejowych.

 

 

Technologia hydrodynamicznego czyszczenia i płukania układów olejowych turbozespołów

 

Opracowana przez Ecol technologia czyszczenia i płukania układów olejowych urządzeń jest najskuteczniejszą metodą przygotowywania do eksploatacji nowych oraz renowacji eksploatowanych układów olejowych wszelkich maszyn i urządzeń niezależnie od rozmiarów i stopnia komplikacji.

 

Czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów

 

Metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego, gdyż czynnikiem czyszczącym jest czysta woda, a odpadem są jedynie zanieczyszczenia organiczne i mechaniczne odspajane z wewnętrznych powierzchni układów olejowych oraz śladowe ilości olejów wynoszone przez wodę z układu olejowego.

Więcej na temat metody hydrodynamicznego czyszczenia i płukania układów olejowych turbozespołów opracowanej przez Ecol

Instalacja płukania turbulentnego układu olejowego turbozespołu

 

 

 

Zastosowanie technologii:

  • turbogeneratory;
  • turbopompy;
  • turbodmuchawy, sprężarki;
  • układy hydrauliki siłowej;
  • systemy smarowanie obiegowego;

 

Usługa dedykowana dla:

  • elektrowni cieplnych i wodnych;
  • zakładów chemicznych;
  • hut i walcowni.

 

Referencje:

Od 1993 r. jesteśmy największym dostawcą specjalistycznych usług czyszczenia i płukania układów olejowych. Wyczyściliśmy hydrodynamicznie i wypłukaliśmy naszą technologią kilkaset układów olejowych turbozespołów oraz innych urządzeń w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą mapą realizacji.

 

Opis technologii czyszczenia hydrodynamicznego i płukania układów olejowych turbozespołów