Dobiegła końca IX Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie, organizowana przez Wydawnictwo i Wortal „Nowa Energia”. Partnerem wydarzenia była firma Ecol Sp. z o.o.

 

Podczas trzech dni konferencji uczestnicy podejmowali tematy związane z bieżącym stanem realizacji projektów TPOK, realizacją mniejszych ITPOK,  kolejnymi realizacjami i doświadczeniami, certyfikacją energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacjami: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologiami zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiorem ciepła i prądu, obsługą techniczną spalarni i wiele innych.

 

Jednym z prelegentów występujących podczas wydarzenia był Paweł Gawron, kierownik Zakładu Technologii Chemicznych w Ecol Sp. z o.o. , który przedstawił prezentację pod tytułem: „Chemiczne technologie wsparcia utrzymania urządzeń w zakładach termicznego przekształcania odpadów – przegląd dedykowanych usług”.

 

Atmosfera wydarzenia oraz jego merytoryczne zaplecze sprzyjały rozmowom biznesowym oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.

 

foto_tpok_2017_1 foto_tpok_2017_2  foto_tpok_2017_4 foto_tpok_2017_5

 

 

 

 

 

 

 

foto: Nowa Energia