28 września 2012 roku Kapituła Programu Najwyższa Jakość, Quality International 2012 odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, jednogłośną decyzją przyznała firmie Ecol Sp. z o.o. tytuł Laureata i złote Godło QI 2012 w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości za usługę „Kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego w trybie outsourcingu”.

Warte podkreślenia jest to, iż nagrodzona usługa to pierwsza w polskim przemyśle udana próba zastąpienia tradycyjnej gospodarki smarowniczej przedsiębiorstwa przez zewnętrzny wyspecjalizowany serwis smarowniczy.

qi2012
Quality International 2012
qi2012_cert
Certyfikat Quality International 2012 dla Ecol