efra_lotos_ecol_05.2019_1000

Konsorcjum LOTOS Oil i Ecol Sp. z o.o. podpisało umowę z LOTOS Asfalt na realizację gospodarki olejowo-smarowniczej w trakcie rozruchu i pracy nowych instalacji Projektu EFRA. Ponadto konsorcjum będzie również prowadziło dostawy środków smarnych w trakcie rozruchu oraz późniejszej eksploatacji instalacji.

 

Pakiet rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zaproponowany w ramach oferty kompleksowego  serwisu olejowo-smarowniczego, przygotowanej przez konsorcjum LOTOS Oil i Ecol, ma za zadanie zapewnić maksymalne zoptymalizowanie warunków smarowania maszyn i urządzeń, a tym samym przełożyć się na niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego.

 

– Realizacja złożonych i wymagających projektów serwisowych przemysłowej gospodarki smarowniczej w trybie outsourcingu jest domeną i wizytówką działalności Ecol w Polsce i za granicą – podkreśla Wojciech Majka, prezes Zarządu Ecol. – Współpraca LOTOS Oil i Ecol w zakresie dystrybucji środków smarnych LOTOS trwa nieprzerwanie od 1994 roku. Dziś nasza firma jest największym branżowym dostawcą produktów LOTOS dla przemysłu, w tym dla energetyki przemysłowej i zawodowej. Wiele lat partnerskiej, technologicznej i handlowej współpracy LOTOS Oil i Ecol umożliwiło podjęcie kolejnego kroku, jakim jest stworzone konsorcjum i praca przy tak zaawansowanym i dużym projekcie jak EFRA. Formuła wspólnej pracy na projekcie EFRA umacnia tę współpracę na kolejne lata.

 

– To ogromny sukces, że przy tak zaawansowanych technologiach, jakie mają zastosowanie w instalacjach EFRA, będą pracować serwisy olejowe LOTOS Oil i Ecol – powiedział Krzysztof Nowicki, prezes Zarządu LOTOS Oil. Konsorcjum zapewni instalacjom odpowiednią gospodarkę smarowniczą, a środki smarne i nasz serwis olejowy w połączeniu z doświadczeniem obiektowym firmy Ecol to duet, który nie zawiedzie nawet przy tak złożonym i wymagającym projekcie.

 

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

 

Umowa ze spółką LOTOS Asfalt została zawarta na 3 lata.

 

Link: www.lotosasfalt.pl