Zarówno bezpieczeństwo ludzi jak i bezpieczeństwo powierzonych nam zadań ma dla nas kluczowe znaczenie. Nie ustajemy w  poprawie warunków bezpieczeństwa pracy, dostosowując procesy do wymagań norm i prawa w tym zakresie.

 

Działamy w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z ISO 45001 oraz o standard SCC Petrochemical.

 

Zobacz także: Zintegrowany System Zarządzania

Wizja socjalna i BHP