kapital-ludzki Unia_Europejska_EFRR_h100

Z dniem 30.04.2015r. firma Ecol Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionej usługi w projekcie dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 2.1.1 PO KL pt. „Era Menedżera – program rozwoju kadry zarządzającej Ecol Sp. z o.o.”

– zakupu usługi szkoleniowej o tematyce „Ekonomiczne i społeczne aspekty wdrażania rozwiązań ekologicznych”

– Zapytanie ofertowe 5/2015/POKL wraz załącznikami
Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w również wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

 

Kontakt oraz dodatkowe informacje:
Hanna Piekut
Tel: +48 32 739 18 23
e-mail: hanna.piekut@ecol.com.pl
poniedziałek- piątek w godz. 7:00-15:00
Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2015 r. o godz. 14:30.

 

Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do siedziby zamawiającego.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zniszczone bez otwierania.