Ogólnie widocznym trendem w przemyśle jest dążenie do takiego zorganizowania smarowania urządzeń, aby w konsekwencji przyniosło to oszczędności na poziomie globalnych kosztów utrzymania ruchu. Ma to swój wyraz w tym, że smarowanie jest traktowane w zakładach jako jedno z najważniejszych zadań utrzymania ruchu w zakresie profilaktyki.

 

Powszechne jest zrozumienie, że poprawna gospodarka smarownicza oznacza minimalizację kosztów przedwczesnego zużycia części urządzeń, postojów awaryjnych i utraconej produkcji.

 

Zobacz także: Misja i wizja przedsiębiorstwa