Ecol System software – rozwiązanie informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych.

System komputerowy Ecol System powstał jako wynik naszej blisko 25-to letniej działalności w zakresie gospodarki smarowniczej w zakładach przemysłowych. Brak zadowalających rozwiązań informatycznych w tej dziedzinie skłonił nas do opracowania systemu komputerowego, który byłby w stanie poprawić organizację i umożliwić sprawne zarządzanie gospodarką smarowniczą w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Istotą sytemu Ecol System jest:

 • uporządkowanie struktury parku maszyn i urządzeń;
 • wyspecyfikowanie dla poszczególnych urządzeń punktów smarowania;
 • przyporządkowanie punktom smarowania:
  • zadań smarowniczych (ruchowych, remontowych lub innych),
  • planowanych terminów wykonania zadań profilaktycznych lub doraźnych,
  • potrzebnych materiałów,
  • nakładów robocizny,
  • usług zleconych firmom obcym;
 • tworzenie harmonogramów dla zadań wraz z ich optymalizacją;
 • przechowywanie dokumentacji technicznej urządzeń w postaci elektronicznej;
 • określenie dla obiektów, węzłów, maszyn i urządzeń – osób odpowiedzialnych i nadanie im odpowiednich uprawnień operatorów systemu;
 • zebranie w jednym miejscu całej dokumentacji technicznej urządzeń;
 • wykorzystanie mechanizmów podpisu elektronicznego do zatwierdzania operacji w systemie;
 • możliwość wygenerowania dowolnych zestawień i formularzy dla wszystkich elementów systemu;
 • możliwość porównywania planowanych i faktycznych nakładów na utrzymanie ruchu urządzeń.

 

Korzyści wynikające z zastosowania systemu Ecol System

 

 • daje możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów dla dowolnego przedziału czasowego;
 • umożliwia pełną kontrolę realizacji zadań, zużycia materiałów, robocizny i wszelkich kosztów z tym związanych (zredukuje zużycie materiałów i usług);
 • poprawia organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
 • poprawia logistykę zaopatrzenia w materiały, części zamienne i podzespoły (ograniczenie zapasów magazynowych);
 • poprawia współpracę w zakresie usług zlecanych wykonawcom obcym;
 • zmniejsza ilość dokumentów papierowych;
 • poprawia gospodarkę olejami zużytymi i innymi odpadami;
 • umożliwia zastosowanie kompleksowego serwisu olejowego;
 • umożliwia współpracę z innymi systemami zarządzania;
 • kontrola na gospodarką smarowniczą przez sieć Internet;
 • zapewnia pełne bezpieczeństwo danych.

 

 

Zastosowanie komputerowego systemu Ecol System spowoduje znaczne obniżenie kosztów eksploatacji parku maszynowego przedsiębiorstwa.

 

Zobacz także: Outsourcing olejowo-smarowniczy