Elastyczne dostosowanie oferty do oczekiwań partnerów oraz reakcja na potrzeby rynku energetycznego w Polsce i zagranicą, chęć angażowania się w nowatorskie i wymagające projekty, a także ciągłe dążenie do rozwoju, to tylko niektóre z idei biznesu, realizowane w Ecol.

W czwartym kwartale 2019 roku zrobiliśmy kolejny krok w stronę rozwoju naszych kompetencji z zakresu obsługi energetyki jądrowej, realizując bardzo złożony i odpowiedzialny projekt dla ukraińskiego Energoatomu.

Obecnie u naszych wschodnich sąsiadów pracuje 15 reaktorów w 4 elektrowniach jądrowych. Pracownicy spółki Ecol brali czynny udział w modernizacji Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej w Jużnoukraińsku, gdzie wykonaliśmy usługę czyszczenia i płukania układu olejowego o pojemności ponad 120 m3. Jest to największy układ olejowy serwisowany przez Ecol w niemalże 30-letniej historii firmy. Sama usługa była wymagająca nie tylko ze względu na skalę przedsięwzięcia, ale także ze względów technologicznych. W instalacji Klienta znajdowała się ciecz na bazie estrów fosforanowych, która jest produktem mający zapewnić bezpieczeństwo w zakresie trudnopalności. Wykorzystanie tego typu substancji w układzie olejowym, posiadającej właściwości samogasnące, daje wysokie poczucie bezpieczeństwa, w przypadku zagrożenia pożarowego. Praca ze środkiem smarnym, na bazie estrów fosforanowych, wymaga rozległej wiedzy z zakresu właściwości cieczy, ale przede wszystkim dużego doświadczenia w pracy przy układach olejowych.

Zaproponowana przez Ecol i przyjęta przez Klienta technologia pozwoli na wieloletnie eksploatowanie turbozespołu. Nasza ekipa wykonała usługę czyszczenia i płukania układu olejowego, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i z dbałością o bezpieczeństwo pracowników oraz obiektu Klienta.

Wierzymy, że zakończony sukcesem, pierwszy tego typu, skomplikowany projekt będzie podstawą do dalszych realizacji w obrębie energetyki jądrowej na rynku ukraińskim.