Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Slider
 

Przemysłowy serwis olejowo-smarowniczy

Z doświadczeń eksploatatorów i użytkowników maszyn i urządzeń oraz własnej praktyki serwisowej wiemy, że problemy związane ze smarowaniem maszyn są bardzo powszechne i występują we wszystkich branżach przemysłowych, niezależnie od  wielkości i stopnia złożoności zakładów. Wieloletnie doświadczenia serwisowe Ecol na polu gospodarki smarowniczej doprowadziły do stworzenia kompletnej oferty usług z tej dziedziny.

Nasza oferta kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego dla zakładów przemysłowych jest pełnym pakietem  rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń.

Usługi serwisu olejowo-smarowniczego dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Wyspecjalizowana oferta Ecol Sp. z o.o. dotycząca aspektów gospodarki smarowniczej składa się z szeregu niezależnych produktów, na które składają się:

Usługi serwisu smarowniczego

•    zarządzanie gospodarką smarowniczą przedsiębiorstwa;
•    wymiana oraz uzupełnianie olejów i smarów w maszynach i urządzeniach;
•    pielęgnacja olejów (filtracja, odwadnianie);
•    serwis remontowy układów olejowych, instalacji smarowniczych i systemów filtracyjnych;

Usługi diagnostyczne i wsparcie utrzymania ruchu zakładów

•    doradztwo i konsulting w zakresie smarowania i utrzymania ruchu;
•    diagnostyka olejowa – nadzór eksploatacyjny maszyn i urządzeń, analizy olejowe;
•    pomiary termowizyjne;
•    pomiary drgań maszyn wirujących;
•    pomiary ultradźwięków;
•    wideoendoskopia instalacji;
•    pomiary przepływów cieczy;
•    audyty olejowo- smarownicze, opracowywanie systemów zarządzania gospodarką smarowniczą;
•    projektowanie systemów ochrony i pielęgnacji olejów; projektowanie systemów smarowania i dobór środków smarnych;
•    projektowanie i wdrażanie programów komputerowych do zarządzania smarowaniem i eksploatacją parku maszynowego;
•    szkolenia w zakresu inżynierii smarowania.

Dostawy środków smarnych, materiałów pomocniczych i urządzeń:

•    oleje i smary, oleje opałowe ciężkie i paliwa silnikowe,
•    środki ochronne i konserwacyjne, sorbenty i środki do neutralizacji skażeń petrochemicznych;
•    urządzenia i systemy do smarowania mgłą olejową, urządzenia do odwadniania i odgazowywania olejów;
•    agregaty filtracyjne  i materiały filtracyjne, pompy, aparatura do badania zawartości wody, aparatura do badania czystości olejów;
•    opakowania oraz urządzenia do magazynowania i dystrybucji olejów.

Całość lub fragmenty zagadnień oferty serwisowej możemy zaoferować jako proces „pod klucz” outsourcowany przez klienta.

Zasięg działania
Działamy szybko i skutecznie. Realizujemy usługi serwisu olejowo-smarowniczego dla naszych klientów na terenie całego kraju, zarówno w ramach indywidualnych zleceń, jak również w ramach długoterminowych umów serwisowych.  Posiadamy centra serwisowych zlokalizowanych w strategicznych punktach kraju, przy największych aglomeracjach przemysłowych.

 

Zobacz także: Outsourcing olejowo-smarowniczy

Wymiany oleju w maszynach

Dystrybucja olejów, smarów i materiałów pomocniczych

Filtracja olejów