Filtracja olejów jest jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych olejów, stosowanych w technice smarowniczej, polegająca na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych, zawartych w oleju, których wielkość jest nie mniejsza aniżeli zdolność separacji zastosowanych wkładów filtracyjnych.

Obecność w układzie olejowym cząstek stałych większych niż grubość filmu olejowego,  wpływa negatywnie na współpracujące powierzchnie, dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej klasy czystości środka smarnego.

Nasze usługi obejmują filtrację:

  • olejów hydraulicznych (wtryskarki, prasy, ciężki sprzęt budowlany)
  • olejów przekładniowych (maszyny papiernicze, linie produkcyjne, młyny),
  • olejów do obróbki plastycznej,
  • olejów turbinowych,
  • chłodziw i innych cieczy obróbczych.

Usługi filtracji olejów oferowane przez Ecol realizowane są  przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego.

Realizujemy usługi filtracji olejów w maszynach przy użyciu przenośnych agregatów filtracyjnych, o różnej wydajności i parametrach filtracji. Nasz zespół jest wyposażony w mobilne urządzenia do weryfikacji skuteczności filtracji i określenia klasy czystości środka smarnego.

Zobacz także: Wymiany olejów w maszynach

Serwis olejowo-smarowniczy w trybie outsourcingu

Może Cię zainteresować: Filtracja olejów – artykuł