UDT_swiadectwo_uznania_laboratorium_01.2018

 

W dniu 21.12.2017 r. nasze Laboratorium Chemiczne otrzymało Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego, poświadczające o spełnieniu normy PN-EN ISO/EC 17025:2005.

 

Zakres badawczy Świadectwa Uznania obejmuje badania chemiczne osadów w urządzeniach technicznych oraz badania chemiczne wody i pary.

 

Więcej informacji w załączonym Świadectwie Uznania.

 

Zobacz także: Technologie chemiczne w ofercie Ecol