Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Aktywna piana chemiczna wypełnia całą przestrzeń równomiernie, nie obciąża masowo mytych przestrzeni jak w przypadku cieczy oraz łatwo przedostaje się do każdego czyszczonego miejsca.

Aktywna piana chemiczna wypełnia całą przestrzeń równomiernie, nie obciąża masowo mytych przestrzeni jak w przypadku cieczy oraz łatwo przedostaje się do każdego czyszczonego miejsca.

Technologia aktywnej piany

Technologia aktywnej piany

Technologia aktywnej piany

Nasze laboratorium współpracuje z jednostkami badawczymi na całym świecie - dzięki temu mamy dostęp do najnowszych światowych trendów i technologii diagnostycznych.

Nasze laboratorium współpracuje z jednostkami badawczymi na całym świecie - dzięki temu mamy dostęp do najnowszych światowych trendów i technologii diagnostycznych.

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium

Slider

 

Wykonujemy szereg zadań z zakresu technologii chemicznych, w tym:

 

 

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

 

Do pobrania: Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 26.09.2018 r.

 

W dniu 21.12.2021 r. nasze Laboratorium Chemiczne otrzymało Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego, poświadczające spełniając wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 2/2021, Uznawanie Laboratoriów – Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych do wykonywania badań laboratoryjnych.

Więcej informacji w Świadectwie Uznania UDT dla Laboratorium Chemicznego.