Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Aktywna piana chemiczna wypełnia całą przestrzeń równomiernie, nie obciąża masowo mytych przestrzeni jak w przypadku cieczy oraz łatwo przedostaje się do każdego czyszczonego miejsca.

Aktywna piana chemiczna wypełnia całą przestrzeń równomiernie, nie obciąża masowo mytych przestrzeni jak w przypadku cieczy oraz łatwo przedostaje się do każdego czyszczonego miejsca.

Technologia aktywnej piany

Technologia aktywnej piany

Technologia aktywnej piany

Nasze laboratorium współpracuje z jednostkami badawczymi na całym świecie - dzięki temu mamy dostęp do najnowszych światowych trendów i technologii diagnostycznych.

Nasze laboratorium współpracuje z jednostkami badawczymi na całym świecie - dzięki temu mamy dostęp do najnowszych światowych trendów i technologii diagnostycznych.

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium

Slider

 

Wykonujemy szereg zadań z zakresu technologii chemicznych, w tym:

 

 

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

 

Do pobrania: Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 28.12.2016 r.