Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w tym:

 

  • Kotły parowe i wodne wszystkich typów (pyłowe, fluidalne, płomieniówkowe, płomieniówkowo-rusztowe i inne)
  • Skraplacze turbinowe (z orurowaniem ze stopów miedzi, rurami stalowymi, tytanowymi),
  • Wymienniki ciepła wszystkich typów (stal czarna, stal nierdzewna, metale kolorowe, tytan i inne),
  • Rurociągi technologiczne (stal, stal nierdzewna, metale kolorowe, tworzywa sztuczne i inne)
  • Układy oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
  • Instalacje przemysłowe,
  • Inne

 

Do pobrania: Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 28.12.2016 r. uprawniająca spółkę Ecol do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i/lub trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

 

Procesy jw. wykonujemy wg własnych technologii opartych o wykorzystanie roztworów nieorganicznych i organicznych, związków kompleksujących z wykorzystaniem własnych  instalacji pomocniczych.

 

Zapewniamy pełne zagospodarowanie powstałych w trakcie chemicznego czyszczenia odpadów, zgodnie z wymaganiami prawa.