Pomiary fizykochemiczne

 

  • Analizy parametrów fizykochemicznych wód i ścieków,
  • Analizy składu osadów eksploatacyjnych – badana składu ilościowego i jakościowego osadów na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych rur kotłowych, rur skraplaczy turbinowych, rur wymienników ciepła, rurociągów i innych,
  • Analizy stanu technicznego mas jonowymiennych, nowych i eksploatowanych,
  • Analizy zawartości węgla, siarki i wodoru w różnych materiałach,
  • Doradztwo techniczne.