Problematyka wodno-chemiczna

 

  • Opracowywanie reżimów i sposobów korekcji chemicznej czynnika w różnych układach technologicznych.
  • Optymalizacja pracy urządzeń wodno-ściekowych w tym rozruchy oraz pomiary eksploatacyjne stacji uzdatniania wody.
  • Pomiary eksploatacyjne w zakresie fizykochemicznych parametrów pracy układów technologicznych
  • Usługi z zakresu technologii uzdatniania wody dla obiegów wodno – parowych, obiegów chłodzących, obiegów ciepłowniczych.
  • Rozruchy, pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne wodnych układów technologicznych.
  • Doradztwo techniczne