Problemy korozji i konserwacji urządzeń

 

  • Ocena stanu technicznego (korozyjnego, erozyjnego) elementów urządzeń energetycznych w tym: wpływ środowiska i korygentów na korozję urządzeń, wpływ reżimów technologicznych na przebieg procesów korozji, efektywność stosowanych metod konserwacji.
  • Ocena stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych  powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz innych urządzeń pracujących w urządzeniach energetycznych.
  • Ekspertyzy poawaryjne. Analiza przyczyn uszkodzeń elementów urządzeń energetycznych. Analiza awaryjności.
  • Opracowywanie technologii zabezpieczających urządzenia energetyczne przed korozją postojową, w tym postojów długoterminowych (postoje remontowe, postoje w rezerwie, postoje inne).
  • Realizacja operacji konserwacji urządzeń na czas postoju (kotły, turbiny, układy kondensacji i zasilania, wymienniki ciepła, elektrofiltry i inne).
  • Opracowywanie programów zabezpieczania antykorozyjnego urządzeń dla konkretnych scenariuszy pracy urządzeń wytwórczych.
  • Dobór korygentów i inhibitorów dla poszczególnych obiegów wodno-parowych, chłodzących i ciepłowniczych.
  • Pasywacja antykorozyjna nowych (oczyszczonych) rur wykonanych ze stopów miedzi (mosiądze, miedzionikle i inne) na okres początkowej eksploatacji.
  • Doradztwo techniczne