Oferta diagnostyczna

Nasza oferta obejmuje badania dla wszelkich grup olejów, smarów, typów maszyn i urządzeń, na każdym etapie eksploatacji:

 • badanie parametrów fizyko – chemicznych olejów i smarów świeżych oraz eksploatowanych (będących w użyciu),
 • badanie poziomu, rodzaju oraz koncentracji zanieczyszczeń zawieszonych w środkach smarnych,
 • diagnozowanie stanu i żywotności środków smarnych,
 • wykrywanie początków nadmiernego zużycia i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • formułowanie wniosków i zaleceń umożliwiających przeciwdziałanie degradacji olejów oraz maszyn i urządzeń,
 • doradztwo w projektowaniu strategii monitoringu i diagnostyki,
 • audyt olejowo – diagnostyczny,
 • szkolenia z zakresu inżynierii smarowania, dobrych praktyk smarowniczych, diagnostyki olejowej, utrzymania ruchu.

 

Oferta usług diagnostycznych skierowana jest przede wszystkim do firm, dla których pewność ruchu i koszty eksploatacji są najważniejsze:

 • elektrowni cieplnych, wodnych i wiatrowych;
 • zakładów chemicznych i rafinerii;
 • browarów i wytwórni napojów;
 • automotive;
 • zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • hutnictwa;
 • budownictwa, drogownictwa (maszyny budowlane).

 

Zobacz także:

Analizy olejowe, diagnostyka i pomiary maszyn

Termowizja

Pomiary ultradźwięków

Wideoendoskopia