Badania olejów i diagnostyka maszyn

 

Oferujemy szybki serwis diagnostyczny z najnowocześniejszym pakietem badań środków smarnych zorientowanych na diagnostykę urządzeń i problematykę utrzymania ruchu.

Sprawdź nasz serwis z dostępem on-line do wyników badań: analizyolejowe.pl

 

 

Czy wiesz do czego służą odpowiednio dobrane i systematycznie wykonywane analizy olejowe?

 

 • informują obiektywnie o stanie środka smarnego w urządzeniu;
 • informują kompetentnie o stanie urządzenia, z którego pochodził badany olej;
 • pomogą podjąć działania korygujące.

 

PCA AB 1564

 

Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych, niezależnym Laboratorium Olejowym w Polsce, posiadającym wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 17025. Laboratorium olejowe Ecol mieszczące się w siedzibie firmy, w Rybniku, otrzymało akredytacją nr AB 1564 wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji. Tym samym otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie najwyższej jakości usług diagnostycznych zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Więcej na temat: akredytacji Laboratorium Ecol Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

W jakich urządzeniach badamy środki smarne:

 

Wykonujemy analizy środków smarnych i diagnozujemy:

 • turbiny (parowe, gazowe, wodne)
 • turbiny wiatrowe (przekładnia główna, układ hydrauliczny, smary)
 • przekładnie (przemysłowe, mobilne itp.)
 • układy hydrauliczne (stacjonarne, mobilne itp.)
 • pompy (wody obiegowej, zasilające, próżniowe itp.)
 • sprężarki (powietrzne, chłodnicze itp.)
 • silniki i napędy (spalinowe, gazowe, lotnicze itp.)
 • maszyny papiernicze
 • układy cieczy zaporowych
 • układy olejów grzewczych, chłodniczych
 • transformatory

analizy_02_resize

 

Nasza oferta obejmuje zestawy badań dla wszystkich grup olejów, smarów i typów urządzeń, w tym:

 

 • badanie parametrów fizyko – chemicznych olejów i smarów świeżych oraz eksploatowanych;
 • badanie zanieczyszczeń znajdujących się w eksploatowanych olejach i smarach;
 • diagnozowanie stanu i żywotności oleju;
 • wykrywanie początków zużycia i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń;
 • formułowanie wniosków i zaleceń umożliwiających przeciwdziałanie degradacji olejów oraz maszyn i urządzeń.

 

Zapewniamy pełną obsługę zakładów przemysłowych, w zakresie badania środków smarnych – od doradztwa, poprzez pobór próbek – do zarządzania wynikami badań i interpretację otrzymanych wyników. Wyniki zawsze opatrzone komentarzem wystawionym przez specjalistów Ecol. Raport przesyłamy Państwu w formie papierowe i/lub e-mailem oraz udostępniamy je Państwu na specjalnym serwerze dostępnym przez Internet.

 

Oferujemy przejrzysty system upustów cenowych w zależności od ilości kupowanych analiz.

 

Zawsze możecie liczyć Państwo na pomoc naszych specjalistów przy tworzeniu programu analiz olejowych, doborze zakresu testów badawczych, ustaleniu limitów alarmowych i granicznych dla istotnych własności fizyko-chemicznych środków smarnych oraz przy określeniu częstotliwości badań dla danego urządzenia.

 

Korzystając z naszych usług analityczno-badawczych środków smarnych, konsultingu i szkoleń w zakresie inżynierii smarowania i trybologii, osiągniecie Państwo:

 

 • wydłużenie trwałości i zmniejszenie awaryjności urządzeń;
 • wydłużenie okresów eksploatacji środków smarnych;
 • prostsze wnioskowanie o stanie maszyn;
 • poprawne smarowanie i wdrożenie nowoczesnych praktyk smarowniczych;
 • ograniczenie kosztów eksploatacji;
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń parku maszynowego.

 

Badanie olejów on-site

 

Ecol posiada również odpowiednie wyposażenie do wykonywania podręcznych testów olejów u Klienta, takich jak:

 • określanie klasy czystości (met. mikroskopowe i automatyczne liczniki blokadowe i optyczne);
 • określanie zawartości wody w oleju (met. Martechnik).

 

Zobacz także: Usługi diagnostyczne