Akredytacja Laboratorium Analiz Olejowych Ecol Sp. z o.o.

W dniu 08.05.2015r. Laboratorium Badawcze Analiz Olejowych Ecol mieszczące się w siedzibie firmy przy ul. Podmiejskiej 71A, w Rybniku, otrzymało akredytacją nr AB 1564 wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Tym samym otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie najwyższej jakości usług diagnostycznych zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025/2005.

 

PCA_AB1564_logo

 

 

 

 

 

Certyfikat akredytacji ISO/IEC 17025 nr AB 1564
Certyfikat akredytacji ISO/IEC 17025 nr AB 1564

 

 

Szczegółowe informacje na temat podmiotu akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201564,podmiot.html

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji AB 1564: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201564,plik.html