Poprzez obrazowanie w paśmie podczerwieni z użyciem specjalistycznych kamer termowizyjnych dokonujemy pomiarów temperatury maszyn i urządzeń.

 

Metoda wykorzystująca analizę widma podczerwieni pozwala na szybką detekcję odchyleń temperatury od normy i tym samym na bezzwłoczną wymianę np. przegrzewającego się łożyska, zanim jeszcze dojdzie do awarii.

 

Termowizja w połączeniu z innymi metodami diagnostycznymi daje pełen obraz o stanie urządzenia, pozwalając służbom utrzymania ruchu na zachowanie pełnej dyspozycyjności parku maszynowego bez ryzyka nieplanowanych przestojów.

 

Zobacz także: Usługi diagnostyczne