Doradztwo i szkolenia

 

zobacz aktualną ofertę szkoleń organizowanych przez Ecol

 

Z doświadczeń użytkowników maszyn i urządzeń oraz własnej praktyki serwisowej wiemy, że problemy ze smarowaniem maszyn są bardzo powszechne i występują we wszystkich branżach przemysłowych, niezależnie od stopnia i złożoności zakładów. Świadczymy usługi szkoleniowe i konsultingowe wykorzystujące naszą wiedzę zdobytą podczas wieloletniego kontaktu z problematyką inżynierii smarowania.

 

Nasi specjaliści z zakresu wiedzy na temat smarowania, wiedzy na temat środków smarnych oraz diagnostyki maszyn poprzez analizy olejowe, opracowują indywidualne programy szkoleniowe dostosowywane do nawet bardzo indywidualnych potrzeb.

 

Nasze szkolenia skierowane są do specjalistów z wydziałów gospodarki smarowniczej, specjalistów z wydziałów chemicznych, eksploatacji, diagnostyki, utrzymania ruchu, produkcji i remontów. Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy także osoby, które podejmują decyzje dotyczące zakupów, doboru, wymiany i pielęgnacji środków smarnych.

 

Nasze szkolenia umożliwią Państwu:

 • zrozumieć wagę inżynierii smarowania w strategii utrzymania ruchu i jej wpływu na niezawodność maszyn i urządzeń;
 • zrozumieć jakich, istotnych informacji dostarcza olej i jak można je wykorzystać?
 • w jaki sposób można ograniczyć koszty związane z utrzymaniem ruchu?
 • w jaki sposób przewidywać i zapobiegać awariom urządzeń spowodowanych złym smarowaniem?
 • poznać trendy w rozwoju systemów eksploatacji parków maszynowych (np. RCM reliability centered maintenance utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność);
 • poznać własności fizyko-chemiczne i użytkowe olejów;
 • poznać metody oraz standardy badawcze olejów i smarów (PN, ASTM, ISO);
 • poznać technologie przygotowywania nowych układów olejowych do eksploatacji;
 • poznać technologie rewitalizacji układów olejowych po długotrwałej eksploatacji;
 • poznać najważniejsze środki smarne;
 • poznać metody ochrony i pielęgnacji olejów w eksploatacji;
 • przeprowadzić audyt smarowniczy w zakładzie;
 • stworzyć system organizacji i zarządzania smarowaniem maszyn i urządzeń w zakładzie;
 • tworzyć optymalne programy analiz olejowych (wybierać wykonywane testy, ustalać cele, limity i alarmy, określać częstotliwości badań, przydzielać odpowiednie badania do danego urządzenia);
 • interpretować wyniki analiz olejów oraz podejmować działania zapobiegawcze i korygujące;
 • aktywnie zarządzać informacjami z analiz olejowych;
 • dokonywać oceny jakości zlecanych usług analiz olejowych i podejmować zmiany jeżeli są wymagane;
 • wykorzystywać analizy olejowe do badań jakości olejów świeżych dostarczanych przez dostawców;
 • opracować, wdrożyć i stosować procedury poboru próbek i wykonywania analiz;
 • wybrać instrumenty badawcze do badań on-site;
 • opracować wielo-metodyczny program monitoringu stanu urządzeń w celu osiągnięcia efektów synergii z różnych typów badań;
 • zarządzać dostawami środków smarnych, przechowywaniem i dysponowaniem;
 • zarządzać sposobami (drogą) smarowania maszyn, uzupełniania środków smarnych;
 • prawidłowo wymieniać i uzupełniać środki smarne w urządzeniach;
 • dobierać środki smarne posiadające optymalną żywotność i odpowiednie własności użytkowe gwarantujące poprawną i długotrwałą eksploatację maszyn i urządzeń;
 • usprawniać systemy aplikacji smarów (włączając systemy automatyczne);
 • określać ilości smaru wymagane do uzupełnień oraz przerw pomiędzy smarowaniami;
 • wybrać optymalnych dostawców środków smarnych, materiałów i urządzeń pomocniczych;
 • wybrać optymalne technologie oraz wykonawców usług smarowniczych, remontowych, doradczych i laboratoryjnych;
 • dokumentować straty i korzyści powstające w eksploatacji maszyn w wyniku wszystkich aspektów związanych z inżynierią smarowania;
 • racjonalizować koszty smarowania i eksploatacji parku maszynowego.

 

Programy naszych szkoleń są wynikiem połączenia nowoczesnej teorii z własną wiedzą zdobywaną systematycznie w czasie realizacji usług serwisowych i współpracy z klientami.

Rozwijając naszą ofertę z zakresu zagadnień smarowania urządzeń świadczymy także usługi doradcze obejmujące między innymi:

 • auditing smarowniczy;
 • doradztwo tribologiczne;
 • dobór i optymalizację stosowania środków smarnych;
 • projektowanie systemów zarządzania i organizacji gospodarki smarowniczej w zakładzie;
 • szkolenia z zakresu inżynierii smarowania;
 • interpretacja wyników badań i analiz olejów.