Ciągłe ulepszanie i kontrola działań pro-środowiskowych, takich jak oszczędzanie energii,
wody, eliminowanie materiałów niebezpiecznych i toksycznych z procesów
produkcyjnych i remontowych oraz prawidłowy obrót i wykorzystanie produktów
i materiałów stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska.

Ciągłe ulepszanie i kontrola działań pro-środowiskowych, takich jak oszczędzanie energii,
wody, eliminowanie materiałów niebezpiecznych i toksycznych z procesów
produkcyjnych i remontowych oraz prawidłowy obrót i wykorzystanie produktów
i materiałów stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Slider

 

Nasze cele w zakresie ochrony środowiska to:

 • Spełnianie wszystkich wymagań i regulacji norm oraz prawa w zakresie ochrony środowiska.
 • Usprawnić wszelkie procesy wpływające na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji odpadów i spalin.
 • Gospodarować produktami i materiałami niezbędnymi do wykonywania naszych usług i przeznaczonymi na sprzedaż w sposób bezpieczny dla otoczenia.
 • Promować odzyskiwanie i recykling naszych produktów i materiałów pomocniczych.
 • Zachęcać naszych dostawców i klientów do stosowania praktyk bezpiecznych dla środowiska naturalnego.
 • Regularnie rozwijać i aktualizować nasze cele w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Nasza polityka środowiskowa jest realizowana poprzez:

 • Spełnianie wszelkich wymagań prawnych i normatywnych w zakresie ochrony środowiska, zgodnie systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wszelkie powstałe i zauważone niezgodności są korygowane najszybciej, jak to możliwe.
 • Dbałość o środowisko naturalne. Wierzymy, że ochrona środowiska naturalnego jest odpowiedzialnością każdego z nas, więc oczekujemy od naszych pracowników i kontrahentów odpowiedzialnych i rozważnych działań w tym zakresie.
 • Prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiedni odbiór, segregowanie, ich powtórne wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 • Utrzymanie niskich emisji substancji zanieczyszczających poprzez rozwój technik ochronnych zatrzymujących zanieczyszczenia oraz stosowanie technik, substancji i materiałów o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
 • Efektywne i oszczędne gospodarowanie wodą i energią.
 • Odpowiednie i efektywne szkolenia naszego personelu, w celu ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej.

 

Od 19 sierpnia 2011 roku Ecol należy do Systemu Zielonego Punktu tworzonego przez Rekopol i wspiera rozwój zbiórki selektywnej odpadów. Posiadamy licencję na używanie znaku towarowego Zielonego Punktu (Der Grüne Punkt) na terytorium RP.

zielony_punkt_pionowy

 

Zobacz także: Zintegrowany System Zarządzania

 

 

 

 

 

Numer BDO (Bazy Danych o Odpadach): 000023940