Obecny czas wymaga od nas wszystkich podjęcia nowych działań, na niespotykaną dotąd skalę. Epidemia covid-19 wyzwoliła w społeczeństwie ogromne pokłady zaangażowania, dobra oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jest to też czas, w którym pracownicy służby zdrowia podejmują każdego dnia heroiczną walkę o ludzkie zdrowie i życie. To także czas, kiedy solidarność i odpowiedzialność za drugiego człowieka jest kluczem do naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Dlatego firma Ecol, chcąc wspierać lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz cały personel zaangażowany w walkę z pandemią koronawirusa, wsparła finansowo, kwotą 30 000 zł, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dodatkowo wykonaliśmy usługi remontowe, a także wypożyczyliśmy, tak bardzo potrzebną w ostatnich miesiącach, kamerę termowizyjną.

Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się przetrwać ten trudny czas. Spółka Ecol nie tylko nadal będzie wspierać inicjatywy i podmioty, których działalność pomaga w walce z wirusem, ale także zachęca do podjęcia wspólnych działań. Niekiedy drobny gest, w obrębie własnego podwórka, może sprawić, że uchronimy bliskie nam osoby przed zakażeniem.