tpok_ne_02.2019

Bieżący stan realizacji projektów TPOK, planowane projekty, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni, to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas XI Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Konferencja, organizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, odbywała się od 22 do 24 lutego br. w Szczecinie.

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych, Marcin Skop, przedstawiciel Ecol Sp. z o.o., zaprezentował nowoczesny program diagnostyki olejowej dla zakładów TPOK, będący składową usług Ecol, przygotowanych z myślą o energetyce i przemyśle. Podczas wystąpienia skupił się na wymiernych korzyściach, płynących z monitorowania kondycji środków smarnych w instalacjach.

 

Jak co roku wydarzenie skupiło przedstawicieli przyszłych użytkowników zakładów TPOK jak i odbiorców energii elektrycznej oraz ciepła, wytworzonych w procesie TPOK, a także instytucji badawczych i firm oferujących rozwiązania i usługi dla branży.
Więcej na stronie Organizatora: https://nowa-energia.com.pl/2019/02/26/relacja-z-xi-konferencji-termiczne-przeksztalcanie-odpadow-komunalnych-technologie-realizacja-inwestycji-finansowanie/