urwpch_2019

Gościliśmy na XII Konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”, odbywającej się od 17 do 19 czerwca w Kazimierzu Dolnym. Jak co roku gospodarzem i organizatorem wydarzenia były Wydawnictwo BMP.

 

Na tegoroczną edycję konferencji złożyło się pięć paneli tematycznych:

 

  • oparte na zerze – nowoczesne podejście do utrzymania ruchu,
  • znaleźć drogę do niezawodności. Narzędzia i systemy wspierające UR,
  • mądry Polak przed… remontem. Planowanie postojów remontowych,
  • bezpieczeństwo w służbie utrzymania ruchu,
  • w poszukiwaniu najsłabszego ogniwa. Eliminacja przestojów i awarii.

 

Ponadto drugiego dnia odbyła się debata pt. „Czy istnieje granica digitalizacji w nowoczesnym podejściu do UR?”
 

Podczas spotkania oraz w wygłaszanych referatach starano się znaleźć odpowiedzi na pytania: jak duży wpływ na UR ma Przemysł 4.0? Jak zwiększyć efektywność i poprawić optymalizację w utrzymaniu ruchu? Jak przygotować się do procesu utrzymania ruchu i remontów na nowych instalacjach? Jak eliminować awarie i przestoje?
Konferencji towarzyszyła wystawa branżowa, na której firma Ecol zaprezentowała swoje usługi dla przemysłu chemicznego oraz rozwiązania dla Przemysłu 4.0, które stanowią rozwiązanie dla problemów poruszanych podczas omawianego spotkania branżowego.

 

więcej informacji: www.kierunekchemia.pl