W Szczyrku dobiega końca XIV Konferencja Naukowo – Techniczna „Modernizacja kotłów rusztowych Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych”. Spotkanie poświęcone zostało nowym regulacjom prawnym, dotyczącym surowszych standardów emisyjnych, limitów emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotów, związków rtęci i pyłu w obiektach energetycznych o mocy od 1 do 50 MW.

 

Zaproszeni prelegenci oraz goście dyskutowali o możliwościach realizacji nowych wytycznych. Wśród nich znaleźli się specjaliści m.in. z zakresu techniki kotłowej, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw oferujących rozwiązania dla energetyki.

 

Ecol Sp. z o.o. również była obecna na konferencji. Tomasz Szyrszeń, Kierownik Zakładu Serwisu Czyszczenia Przemysłowego, omówił kompleksowe wsparcie modernizacji kotłów rusztowych w obszarze technologii chemicznych, czyszczenia przemysłowego oraz usług remontowych, które możemy zaoferować naszym Klientom. Ponadto przedstawiciele Ecol byli dostępni dla zwiedzających na stoisku firmowym, gdzie zwiedzający mogli lepiej poznać naszą ofertę.

 

Organizatorem wydarzenia była Politechnika Śląska Instytut Maszyn I Urządzeń Energetycznych, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH – EXPO.