W miniony piątek, w Katowicach, zakończyło się XXII Sympozjum Informacyjno – Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji, organizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Tegoroczne wydarzenie poruszało najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z branżą energetyczną. Były nimi:

  • Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych
  • Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie resursu urządzeń
  • Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
  • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego
  • Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni
  • Technologie zwiększające bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń
  • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce i eksploatacji urządzeń

Jednym z prelegentów Sympozjum był Thanh Nguyen Cong, przedstawiciel Spółki Ecol. Jego prelekcja, nt. technologii chemicznego czyszczenia skraplaczy z wykorzystaniem piany aktywnej, spotkała się z dużym zainteresowaniem i wzbudziła żywą dyskusję wśród słuchaczy.

Jak piszą Organizatorzy, „mimo utrudnionych warunków XXII Sympozjum przebiegło zgodnie z planem” i było wartościowym merytorycznie spotkaniem na mapie wydarzeń branżowych.

więcej na: sympozjum.pronovum.pl