Zanieczyszczenia oleju są główną przyczyną przedwczesnego zużycia, a nawet zniszczenia maszyn i urządzeń w czasie awarii.

Najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami urządzeń są: łożyska, przekładnie, uszczelnienia wałów, siłowniki i sterowniki hydrauliczne, chłodnice oleju, oraz filtry i zbiornik oleju.

 

Bieżnia łożyska ślizgowego uszkodzona na skutek zanieczyszczeń w oleju.

Fragment zanieczyszczonego rurociągu układu smarowania

Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami są:

 

  • opiłki z obróbki metalu i szlaki pospawalnicze,
  • szczeliwa i inne materiały stosowane podczas montażu i remontów,
  • produkty rdzewienia i korozji,
  • zanieczyszczenia stałe z otoczenia,
  • cząsteczki metalu z zużywających się elementów maszyn,
  • woda z przecieków chłodnic i dławnic oraz z atmosfery.

 

Nierzadko spotykanymi zanieczyszczeniami są gazy (np. węglowodory czy amoniak) i ciecze chłodzące.

 

Zanieczyszczenia w układzie olejowym są również powodem zwiększonego zużycia wkładów filtracyjnych oraz przyspieszonego procesu starzenia się oleju, w wyniku czego powstają produkty starzenia wtórnie zanieczyszczające olej i katalizujące proces starzenia oraz przyśpieszające dynamikę procesów korozyjnych i zużyciowych elementów maszyn.

 

Przy dużych zaniedbaniach eksploatacyjnych zdarza się, że dynamika przyrostu ilości zanieczyszczeń przekracza możliwości separacyjne filtrów, stając się nagłym zagrożeniem dla urządzenia. Wymagane jest wówczas natychmiastowe czyszczenie całego układu olejowego połączone z wymianą oleju i odpowiednio wykonanym płukaniem.

 

Także podczas poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń w układach olejowych następuje powstawanie i powolne odkładanie się zanieczyszczeń na wewnętrznych powierzchniach układu olejowego, które w określonym czasie powinny być usunięte z układu olejowego.