Ceryfikat_Zdrowe_i_bezpieczne_miejsce_pracy_2018-2019

 

Mamy przyjemność poinformować, że Spółka Ecol otrzymała certyfikat uczestnictwa w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ” w latach 2018-2019. Akcja ma charakter ogólnoeuropejski i jest prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

 

Wyeliminowanie narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych lub skutecznie zarządzanie tymże narażeniem w miejscu pracy, stanowi jeden z głównych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Odpowiedzialna ochrona zdrowia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, to jedno z podstawowych zadań pracodawcy. Co więcej wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe wynikające z wystawienia na kontakt z substancjami zawodowymi, powodują również zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa.

 

 

Narażenie na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy może prowadzić do poważnych i długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak:

 

  • choroby układu oddechowego;
  • uszkodzenie organów wewnętrznych, w tym mózgu i układu nerwowego;
  • podrażnienie skóry i choroby skóry;
  • nowotwory pochodzenia zawodowego.

 

Ponadto obecność substancji niebezpiecznych naraża pracowników na ryzyko pożaru, wybuchu, ostrego zatrucia i uduszenia.

 

Zaangażowanie w zwiększanie świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to jeden z priorytetów Ecol Sp. z o.o. Doskonale wiemy, że przekazywanie praktycznych informacji o ocenie ryzyka i implementowanie dobrych praktyk w odniesieniu do eliminowania zagrożeń i zarządzania nimi, to fundament odpowiedzialnie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na: https://healthy-workplaces.eu/pl