18_konferencja_call4papers_1000x800

Prześlij propozycję referatu, zostań prelegentem podczas XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ”!

Tematyka konferencji:

 

 • Nowoczesne technologie obróbki wody do celów energetycznych
 • Normy, wytyczne, reżimy, rekomendacje, prawo
 • Fizykochemiczne wyzwania dla pracy urządzeń wytwórczych w intensywnej regulacji
 • Nowoczesne metody korekcji chemicznej czynnika w obiegach wodno-parowych
 • Chemiczne oczyszczanie urządzeń – rozpoznanie potrzeb, wybór metody, ograniczenia realizacyjne
 • Technologie obróbki powierzchni oparte o wysokospienione środki czyszczące
 • Ochrona antykorozyjna urządzeń w okresach postoju
 • Uszkodzenia niemechaniczne elementów urządzeń energetycznych
 • Udział i rola chemii energetycznej w diagnostyce urządzeń
 • Dekontaminacja instalacji przemysłowych
 • Dobre praktyki laboratoryjne z elementami gospodarki olejowej
 • Nowoczesny serwis olejowo-smarowniczy
 • Diagnostyka olejowa w praktyce
 • Innowacyjne technologie z zakresu gospodarki wodnej
 • Kompleksowe rozwiązania dla gospodarki ściekowej w energetyce
 • Nowoczesne rozwiązania z zakresu fizykochemii dla bloków energetycznych
 • Trwałość eksploatacyjna urządzeń w zmiennych warunkach eksploatacji

 

 

Call for papers – zgłoś referat
Propozycje merytorycznych referatów, związanych z tematyką konferencji, prosimy przesyłać na adres: konferencje@ecol.com.pl do dnia 29.02.2020 r.

 

Zgłoszenie referatu powinno obejmować ½ strony A4 w języku polskim i angielskim.

 
Dla prelegentów 50% zniżki na koszty uczestnictwa.

 

Więcej informacji na stronie: konferencje.ecol.com.pl