Politică de sisteme integrate de gestionare și de calitate, de mediu și SSM

 

Ecol Sp. z o.o., cu sediul social în Rybnik, este un furnizor profesional de soluții comprehensive de ulei și lubrifianți pentru întreținere industrială, diagnosticare a uleiului și servicii de curățare specializate.

 

Serviciile oferite de noi: lubrifiere și furnizarea de lubrifianți, diagnosticarea uleiului și servicii de laborator, curățare hidrodinamică și spălarea sistemelor de ungere cu ulei a turbo-blocurilor și a echipamentelor industriale, curățarea echipamentelor industriale și a instalațiilor tehnologice cu apă sub presiune foarte ridicată (hidroblasting), tehnologii cu vacuum, explozive și chimice – toate au dus la indicatori ridicați de siguranță operațională, fiabilitate și disponibilitate de producție activă pentru clienții noștri și, în consecință, costuri de producție mai scăzute.

 

Dezvoltarea și îmbunătățirea constantă a acțiunilor noastre operaționale sunt etapele efectuate de noi pentru îmbunătățirea scopului și calității operațiunilor, din dorința de a atinge și a susține poziția de lider.

 

 

Valorile Ecol sunt:

 • profesionalism operațional,
 • responsabilitate, onestitate și comunicare deschisă,
 • respect și grijă pentru oameni și mediu,
 • ne străduim să atingem obiectivele planificate,
 • acționăm imparțial, independent și onest,
 • Îmbunătățire a operațiunilor,
 • muncă în echipă,
 • protejarea informațiilor și a drepturilor de proprietate a clienților.

 

 

Aceste sarcini sunt realizate eficient prin:

 • menținerea celui mai ridicat nivel de calitate a serviciilor oferite și a cercetării,
 • crearea unor soluții inovatoare și încorporarea acestora pe piață,
 • creșterea constantă a calificărilor angajaților, îmbunătățirea constantă a structurii organizaționale și a sistemului de gestionare internă,
 • consolidarea mărcii comerciale și a brandului companiei drept garanție a celei mai înalte calități și siguranțe,
 • gestionarea riscurilor la toate nivelurile operațiunilor companiei,
 • crearea unei legături de durată cu clienții noștri,
 • conformitatea cu cerințele legale și standardele tehnice, precum și cu alte reglementări în toate zonele de funcționare,
 • identificarea pericolelor de accidente și de sănătate, precum și situațiile potențiale de urgență pentru a minimiza rănirea persoanelor și daunele de mediu în toate nivelurile companiei,
 • prevenirea poluării mediului înconjurător, rănirea și bolile ocupaționale ale angajaților,
 • cooperare cu instituțiile de cercetare, științifice și educaționale,
 • menținerea bunelor practici profesionale și conformitatea cu standardele PN-EN ISO/IEC 17025:2005 și documentația PCA pentru laboratoarele de cercetare,
 • dezvoltarea regulată și actualizări ale țintelor și obiectelor noastre privind gestionarea calității, sănătatea și siguranța în muncă, protecția mediului, toate sunt bazate pe o analiză a aspectelor importante de mediu, identificarea pericolelor, precum și a cerințelor clienților.

 

Ne asigurăm că angajații și subcontractorii noștri cunosc Politica noastră de gestionare a sistemelor integrate în conformitate cu standardele PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 și SCC Petrochemical, acestea fiind disponibile tuturor părților interesate. Prioritățile de mai sus sunt fundamentale pentru obținerea țintelor ocupaționale și mijloace pentru dezvoltarea companiei. Declarăm că vom furniza toate mijloacele și resursele necesare pentru a implementa și îmbunătăți politica SGI.

 

Politica de calitate 12.2014

 

Vedeți, de asemenea: Sisteme integrate de gestionare