Îmbunătățire constantă și control asupra măsurilor prietenoase cu mediul, cum ar fi: economia de apă și electricitate, eliminarea materialelor toxice și periculoase din producție și procesele de reparații, manipularea și utilizarea corespunzătoare a produselor și materialelor potențial periculoase pentru mediu.

Îmbunătățire constantă și control asupra măsurilor prietenoase cu mediul, cum ar fi: economia de apă și electricitate, eliminarea materialelor toxice și periculoase din producție și procesele de reparații, manipularea și utilizarea corespunzătoare a produselor și materialelor potențial periculoase pentru mediu.

Mediul înconjurător

Mediul înconjurător

Mediul înconjurător

Slider

 

Țintele noastre pentru protecția mediului sunt:

 • Conformitatea cu toate cerințele și prevederile legale și standardele privind mediul înconjurător.
 • Îmbunătățirea tuturor proceselor ce influențează mediul, prin reducerea reziduurilor și emisiilor de gaze.
 • Gestionarea produselor și materialelor necesare pentru efectuarea serviciilor noastre și pregătirea pentru vânzare într-un mod prietenos cu mediul.
 • Promovarea recuperării și reciclării produselor folosite și a materialelor auxiliare.
 • Încurajarea furnizorilor și clienților noștri să urmeze practici sigure pentru mediul înconjurător.
 • Ținte mai cuprinzătoare și actualizate regulat privind protecția mediului înconjurător.

Politica noastră privind mediul înconjurător este realizată prin:

 • Respectarea tuturor cerințelor legale și din standardele cu privire la protecția mediului, conform cu sistemul de gestionare a mediului ISO 14001. Toate discrepanțele rezultate sunt notificate și corectate cât de repede posibil.
 • Grijă pentru mediul înconjurător. Considerăm că protejarea mediului înconjurător este datoria fiecărei persoanei, astfel că ne așteptăm ca angajații și antreprenorii noștri să acționeze rezonabil și responsabil cu privire la acest aspect.
 • Gestionarea deșeurilor într-un mod sigur pentru mediu, furnizând recepționarea, sortarea, reciclarea sau utilizarea conform cu prevederile legale privind protecția mediului.
 • Menținerea emisiilor poluante la niveluri scăzute datorită dezvoltării de tehnologii de protecție antipoluare și utilizarea tehnicilor, substanțelor și materialelor ce au cel mai mic impact asupra mediului înconjurător.
 • Gestionarea eficientă și economisirea apei și energiei.
 • Instruire specifică și eficientă pentru personal pentru a crește constat conștientizarea cu privire la mediu înconjurător.

 

Din 19 august 2011, Ecol a devenit membră a Sistemului de puncte verzi creat de Rekopol și astfel încurajăm colectarea selectivă a deșeurilor. Putem folosi marca comercială Puncte Verzi (Der Grüne Punkt), conform licenței, pe teritoriul Poloniei.

Vedeți, de asemenea: Sisteme integrate de gestionare